Bộ đổi nguồn để sử dụng điện mặt trời

Bộ đổi nguồn Inverter ARM Three Phase 10 – 35KW

 • Max conversion efficiency >99.5%
 • Muliple MPPT tracking
 • Maximum up to 30KW
 • Maximum 800VDC input
 • 5-year warranty
bộ đổi nguồn
bộ đổi nguồn

Bộ đổi nguồn Inverter ARM Tough Series 1 phase 3.3 – 5kW

Max conversion efficiency >96%
Low power consumption & transformerless design
Series connection with RS485 modbus module
IP 65 design for outdoor use
5-year warranty

Bộ đổi nguồn Inverter ARM 1500 – 5000W

 • Max conversion efficiency >96%
 • MPPT tracking
 • Low power consumption & transformerless design
 • Series connection with RS485 modbus module
 • IP 65 design for outdoor use
 • Built-in DC switch
 • Compatible with many communication accessories
 • VDE0126-1-1 certified (Germany, France, and most of other European countries)
 • DK5940 certified (Italy)
 • G83 certified (UK)
 • AS4774 (Australia, New Zealand)
 • 5-year warranty
bộ đổi nguồn
bộ đổi nguồn

Bộ đổi nguồn thông minh Smart Inverter P5K-48

– Tăng và buck AVR
– Tích hợp bộ sạc năng lượng mặt trời cài đặt User-cấu hình từ màn hình LCD
– Tương thích với điện áp hoặc máy phát điện thiết kế cơ khí linh hoạt
– Thích hợp cho đồ gia dụng và máy tính cá nhân thông tin liên lạc thông minh

– Sóng sine chuẩn tuyệt đối
– Tích hợp sạc lưới và sạc solar
– Chế độ bù lưới, chuyển lưới
– Màn hình LCD, lập trình được
– Dãy điện áp rộng (90-280 VAC)
– Chọn được dòng sạc cho ắc quy
– Chọn nhiều chế độ chạy thông minh
– Kết hợp với điện lưới hoặc máy phát
– Tự khởi động lại khi có điện lưới
– Chế độ sạc theo nhiều loại ắc quy
– Bảo vệ quá tải hay ngắn mạch