1900 2029

Hệ thống điện mặt trời độc lập 6 Kwp – Daklak

điện mặt trời

Hệ thống điện mặt trời độc lập 6 Kwp – Daklak

Đối tượng: Tổ Chức
Thời gian: 2017
Công suất : 6 Kwp
Thành Phố: Daklak
Tình trạng: Hoàn thành

error: Hãy Tôn Trọng Bản Quyền