1900 2029

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 15 Kwp – Nha Trang

điện mặt trời

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 15 Kwp – Nha Trang

Đối tượng: Hộ Gia Đình
Thời gian: 2017
Công suất : 15 Kwp
Thành Phố: Nha Trang
Tình trạng: Hoàn Thành

error: Hãy Tôn Trọng Bản Quyền