1900 2029

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 3 Kwp & Dự Phòng 4 Kwh – Tây Ninh

điện mặt trời

Hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới 3 Kwp & Dự Phòng 4 Kwh – Tây Ninh

Đối tượng: Hộ Gia Đình
Thời gian: 2017
Công suất : 3Kwp & Dự Phòng 4kwh
Thành Phố: Tây Ninh
Tình trạng: Hoàn Thành

error: Hãy Tôn Trọng Bản Quyền