1900 2029

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 5 Kwp – TP Hồ Chí Minh

điện mặt trời

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 5 Kwp – TP Hồ Chí Minh

Đối tượng: Hộ Gia Đình
Thời gian: 2017
Công suất : 5 Kwp
Thành Phố: Hồ Chí Minh
Tình trạng: Hoàn thành

error: Hãy Tôn Trọng Bản Quyền