1900 2029

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 60/600 kWp Huế

điện mặt trời

Hệ thống điện từ mặt trời hòa lưới 60/600 kWp Huế

Đối tượng: Doanh nghiệp và Tổ chức
Thời gian: 2017
Công suất : 60/600kWp
Thành Phố: Huế
Tình trạng: Hoàn thành

error: Hãy Tôn Trọng Bản Quyền