1900 2029

Hệ thống điện mặt trời Hòa Lưới 70 Kwp – Hà Nội

điện mặt trời

Hệ thống điện mặt trời Hòa Lưới 70 Kwp – Hà Nội

Đối tượng: Doanh Nghiệp & Tổ Chức
Thời gian: 2017
Công suất : 70 Kwp
Thành Phố: Hà Nội
Tình trạng: Hoàn Thành

error: Hãy Tôn Trọng Bản Quyền