1900 2029

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 1.7Kwp dự trữ 2Kwp – Thái Bình

điện mặt trời thái Bình

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 1.7Kwp dự trữ 2Kwp – Thái Bình

Đối tượng: Hộ gia đình
Thời gian: 2018
Công suất: 1.7Kwp dự trữ 2Kwp
Thành Phố: Thái Bình
Tình trạng: Hoàn thành

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới có dự trữ cho khách hàng tại tỉnh Thái Bình. Hệ thống sử dụng bộ ARM Solar. Quý khách hàng tham khảo nhiều dự án khác tại Dự Án Điện Mặt Trời 

điện mặt trời thái bình

 

điện mặt trời thái Bình

 

 

 

 

Điện mặt trời ở Thái Bình 

error: Hãy Tôn Trọng Bản Quyền