1900 2029

Hệ thống điện mặt trời hòa máy phát 50 Kw – Đồng Nai

điện mặt trời

Hệ thống điện từ mặt trời hòa máy phát 50 Kw – Đồng Nai

Đối tượng: Doanh nghiệp và Tổ chức
Thời gian: 2017
Công suất : 50kWp
Thành Phố: Đồng Nai
Tình trạng: Hoàn thành

error: Hãy Tôn Trọng Bản Quyền